Νέο ERP Σύστημα στην Μεταφορική ΛΕΒΕΝΤΗΣ

Νέο σύστημα ERP για τον όμιλο ΛΕΒΕΝΤΗΣ. “Μετά σχεδόν 50 χρόνια στο χώρο της μεταφοράς εμπορευμάτων με την εμπειρία, το κατάλληλο προσωπικό και τα ιδιόκτητα φορτηγά κάθε τύπου, αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε τα προϊόντα σας με ασφάλεια και υπευθυνότητα.” Στην εγκατάσταση απεικονίστηκε η πολυεταιρικότητα του ομίλου με τρεις εταιρίες καθώς και όλες οι ανάγκες τιμολόγησης, αποθήκευσης…