Νέο ERP στην Motion Commercial

Η εταιρία μας εγκαθιστά και παραμετροποιεί το νέο ERP της εταιρίας ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ ΑΕΒΕ – MOTION COMMERCIAL SA.   “Ιδρύθηκε το 1992 και είναι Εισαγωγική – Εμπορική εταιρεία στα Είδη Οδικής Σήμανσης – Ασφάλειας και στα Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων και κατασκευαστική στον τομέα της Οδικής Σήμανσης. Η εναρμόνιση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η…