Νέο CRM-ERP στην Yanmar Greece

Η εταιρία μας εγκαθιστά και παραμετροποιει το νέο CRM και ERP σύστημα  στην εYanmar Greece. Η Yanmar είναι leader στον χώρο των μηχανών θαλάσσης παγκοσμίως. Στο συγκεκριμένο έργο δημιουργήθηκαν αυτοματισμοί σε συνδιασμό με εισερχόμενα emails ώστε η εταιρία να φτάνει σε επίπεδο με ελάχιστες ενέργειες να επικοινωνεί με το τμήμα πωλήσεων στην Ιαπωνία όπου είναι…