Δωρεά σε Μαθητή με Κινητικές Δυσκολίες

Η εταιρία μας στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που την διέπει, πραγματοποιεί δωρεά υπολογιστή σε μαθητή με σοβαρές κινητικές δυσκολίες σε δημοτικό σχολείο της περιοχής μας.